ความรู้โภชนาการรักษามะเร็ง เบาหวาน ความดันสูง ไขมันสูง  
 

พบกับโฉมใหม่ของข้อมูลสุขภาพที่จะนำท่านเข้าสู่การบำบัดโรคด้วยตนเอง ตามแผนโภชนาการของเรา ที่ www.myZegrain.com

โรคมะเร็ง ทุกระยะ โรคเบาหวาน เรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคไขมันสูง โรคความดันสูง น้ำหนักตัวเกิน(โรคอ้วน) โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบขับถ่าย โรคตับชนิดต่างๆ โรคไต โรคไทรอยด์ ฯลฯ รวมทั้งโรคแห่งความเสื่อมอีกหลาย 10 โรค

go to myZegrain.com

 
 
 
 
ชื่อคำถาม : "คำอธิษฐานของหลวงพ่อทันใจ"
ผู้ตั้งคำถาม : ขิม โพสต์เมื่อ 12/2/2005 : 8:51:13 AM
เรียนคุณณัฐศักย์
ดิฉันซื้อซีเกรนให้พี่สาว 2 คน (คนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลือง อีกคนหนึ่งทานมังสะวิรัต) ลองรับประทานมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว
พี่สาวได้มีโอกาสฟังรายการวิทยุที่คุณเป็นผู้ดำเนินรายการ จึงสนใจอยากได้ "คำอธิษฐานของหลวงพ่อทันใจ" ซึ่งคุณกล่าวถึงในรายการวิทยุดังกล่าว จึงอยากทราบว่า นอกจากจะส่งให้พร้อมซีเกรนแล้ว ยังเผยแพร่ทางใดอีกบ้าง
ขอบคุณมากค่ะ
 
 
 
 
 
ผู้ตอบคำถาม : ณัฐศักย์ โพสต์เมื่อ 12/2/2005 : 10:14:55 PM
คำเล่าลือของชาวเมืองแม่ฮ่องสอนต่อหลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีอยู่ว่า นานมาแล้วชาวเมืองที่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยเรื่องต่างๆไม่รู้จะไปพึ่งใครที่ไหนก็มาสวดขอพรจากหลวงพ่อทันใจแล้วปรากฎว่าความเดือดเนื้อร้อนใจก็ถูกแก้ไขได้รวดเร็วทันใจอย่างน่าอัศจรรย์เป็นส่วนมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่ทำมาหากินโดยสุจริตและมีจิตใจดีงามเป็นพื้ฐาน ชาวเมืองจึงตั้งชื่อท่านว่าหลวงพ่อทันใจครับ
ใครจะคิดอย่างไรผมไม่ทราบ แต่ความรู้สึกส่วนตัวผมมีความเชื่ออย่างนั้น แต่คำอธิฐานนั้นเราจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่มีคำอธิษฐานเป็นการเฉพาะ คุณขิมคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำอธิษฐานที่ผมออกอากาศทางวิทยุ นั่นเป็นคำอธิษฐานเพื่อบูชาต่อพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ครับ มีใจความดังต่อไปนี้
ตั้งนะโม 3 จบ
“ข้าพเจ้าขอถึงซึ่ง พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาหาประมาณมิได้
ที่เสียสละสั่งสมบารมีเพื่อตรัสรู้ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากวัฏฏะ
ข้าพเจ้าบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง
ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ ขอเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมอย่างไร ขอข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในกาลอันควรด้วยเทอญ
แม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา
ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไป
มีโอกาสฟังธรรม ศึกษาธรรมและประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไป
จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ”
(กราบถวายบูชาคุณพระรัตนตรัยโดย คุณพรพิมล อุ่นอนันต์ และกัลยาณมิตร)

ผมขอถ่ายทอดคำบูชานี้ให้กับทุกท่านที่สนใจท่องบ่นเพื่อจุดหมายเดียวกันกับผมครับ ขออนุโมทนา
และหวังว่าธัญพืชซีเกรนจะเป็นประโยชน์กับคุณขิมและญาติมิตรตามสมควร...ขอขอบคุณ